Wydział: technicy
  Opis:
 

Wydział: Dział |X
  Opis:
 

Wydział: BOK
  Opis:

BOK

 
Lp. Nazwisko pracownika Imie pracownika Adres e-mail Numer telefonu Opis
1 Proinfo Proinfo proinfo@proinfo.com.pl  

PROINFO

2wsx#EDC

2 Waldek Iksinski nie@mama.pl  

asd asd as

3 darssssss dararsradasd zetper2222222@wp.pl  

 dasdada

4 madkom madkom madkom@madkom.pl  

fefwewr 

5 testaaa teee nie@mama.pl  

asdasds asd a

6 testowy testowy testowy1234@wp.pl    

Wydział: Energia
  Opis:

Energia

 

Wydział: qq
  Opis:

qq

 

Wydział: TEST
  Opis:

TEST

 

Wydział: Informatycy
  Opis:

trdtdasd asd asd aaaaaa

 
Lp. Nazwisko pracownika Imie pracownika Adres e-mail Numer telefonu Opis
1 Marcin Stryjski marcin@proinfo.com.pl 42 277 14 55

Pomoc Biuletynu Informacji Publicznej

Wydział: Test
  Opis:

stddst

 

Wydział: Test 2
  Opis:

AAA